Městské části
Data městských částí v kostce
48
Je počet městských částí, které mají ve správě dopravní a technickou infrastrukturu.
910
Je počet km celkové délky dopravní infrastruktury ve správě městských částí.
435
Je počet km celkové délky technické infrastruktury ve správě městských částí.
Novinky
Seminář pro geodety II. - 26. 6. 2024
12.6.2024

Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Středočeský kraj, ve spolupráci s Českou komorou zeměměřičů a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním si Vás dovolují pozvat na seminář, jehož obsahem budou praktické ukázky podání GAD, výdeje dat DTM, kontrola dat DTM a další.

Středa 26. června od 9:00 online nebo osobně v CAMP Praha, Vyšehradská 51, Praha 2.

K účasti se prosím registrujte.

Městská část jako správce dopravní a technické infrastruktury
Městské části musí mít dle zákona zmapovánu dopravní a technickou infrastrukturu ve své správě. Údaje o infrastruktuře a její poloze jsou povinny poskytovat do DTM kraje pro zajištění aktuálnosti jejího obsahu. Jedná se zejména o komunikace, součásti odkanalizování, veřejný rozhlas aj.
Zajištění povinností městských částí při spouštění DTM krajů
Prvotní registrace, nastavení oblastí působnosti a editace:
Městská část zajistí:
  • přihlášení na Portál DMVS jako OVM pomocí JIP/KAAS
  • registrace na Portálu DMVS do registru subjektů. Při registraci vybrat: Registr VSP a editorů DTI, Registr žadatelů
IPR Praha zajistí ve spolupráci s městskými částmi:
  • nastavení rozsahu částí DTI - oblasti pro vyjadřování v rámci stavebního řízení
  • nastavení rozsahu editace DTI - editorem dat DTI městských částí bude IPR Praha
Provoz DTM kraje:
  • městské části bez digitální evidence sítí - zajištění domapování sítí ve své správě (realizace projektu DTM2 II. vlna mapování na MHMP - pro více informací nás kontaktujte)
  • zajištění vedení digitálních dat sítí dopravní a technické infrastruktury v rozsahu Vyhlášky č. 393/2020 Sb.
  • prostřednictvím editora zajistit aktualizaci dat dopravní a technické infrastruktury
Městská část jako stavebník
V případě, že je městská část stavebníkem (investorem) nové stavby, musí zajistit předání geodetické dokumentace stavby v jednotném výměnném formátu do DTM kraje. Předání dat provede oprávněný geodet, městská část by si proto měla do smluvních dokumentací navíc dát požadavek na zpracování dokumentace v požadovaném formátu.
Užitečné odkazy
Metodiky a návody
DTM logo
Přihlašte se k odběru novinek
Dostávejte novinky z Prahy i Středočeského kraje
Přihlásit se
Prohlášení o přístupnosti
Provozuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy