Obce

Datum zahájení provozu DTM kraje se blíží.
Víte, jaké z toho pro obce, vlastníky dopravní a technické infrastruktury (DTI), vyplývají povinnosti?
Do 1. 7. 2024 obec musí:

 • Zaregistrovat se do registru subjektů IS DMVS, aby získaly přístup do DTM kraje,
 • vymezit si části DTI pro upozorňování a vyjadřování se ke stavebním záměrům v jejich územní působnosti,
 • určit rozsah editace DTI pro identifikaci prvků, které bude správce aktualizovat.
Novinky
Seminář pro geodety II. - 26. 6. 2024
12.6.2024

Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Středočeský kraj, ve spolupráci s Českou komorou zeměměřičů a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním si Vás dovolují pozvat na seminář, jehož obsahem budou praktické ukázky podání GAD, výdeje dat DTM, kontrola dat DTM a další.

Středa 26. června od 9:00 online nebo osobně v CAMP Praha, Vyšehradská 51, Praha 2.

K účasti se prosím registrujte.

Proběhlo: Seminář pro geodety I
11.6.2024

KDY: 6. 6. 2024 od 9:20 do 12:30.

KDE: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Registrace do IS DMVS je důležitá, jelikož pouze zaregistrované obce mohou:
 • Vystupovat v DTM v roli správce, vlastníka nebo provozovatele dopravní a technické infrastruktury (DTI), kterou vlastní.
 • Vkládat data o svých DTI do digitální technické mapy nebo pověřit jiný subjekt (tzv. editora) výkonem této činnosti.
 • Vymezit v DTM oblasti území (tzv. části DTI), ve kterých se chce vyjadřovat k záměrům v rámci probíhajících stavebních řízení ve vztahu k jejich dopravní a technické infrastruktuře. Aby se mohla obec stát účastníkem řízení je zapotřebí, aby si v IS DMVS určila Vyjadřovatele, tj. osobu, které budou adresovány žádosti o vyjádření.
Doporučení pro obce, jak na správu agendy DTM
 1. Inventura majetku obce:
  • Správa dopravní a technické infrastruktury (DTI) v majetku obce dle vyhlášky č. 393/2020 Sb.
  • Ověřit u jejich smluvních správců případně provozovatelů DTI, že jsou zaregistrovaní v IS DMVS.
 2. Rozhodnutí o správě DTM agendy:
  • Svépomocí, za pomoci vlastních pracovníků.
  • Ve formě outsourcingu u externího subjektu.
 3. Registrace obce v systému IS DMVS:
  • Přihlášení přes JIP/KAAS.
  • Nastavení “částí DTI” pro účast ve stavebním řízení.
  • Nastavení “rozsahu editace” pro určení editora.

Registrace v IS DMVS umožňuje obci vkládat data DTI a od 1.7.2024 se vyjadřovat k stavební činnosti v zájmových oblastech.

Obec jako stavebník

Obec v roli stavebníka má za účelem aktualizace Digitální technické mapy (DTM) kraje stejnou povinnost jako jiní stavebníci. Když u objektů v jeho vlastnictví dojde ke změně základní prostorové situace (ZPS) nebo se jedná o stavbu dopravní a technické infrastruktury (DTI), musí zajistit nové geodetické měření, které bude použito pro aktualizaci DTM kraje. Za tímto účelem by měla mít tento požadavek zakotvený ve smluvních dokumentech s dodavatelem stavby. Doporučený text odstavce si stáhnete z našeho odkazu.

Kontaktní osoby
 • Ing. Martin Brumovský, koordinátor DTM Středočeského kraje, e-mail: dtm@kr-s.cz, tel.: 257 280 520
 • Petr Čapek, projektový a finanční manažer DTM, e-mail: dtm@kr-s.cz, tel.: 257 280 828
 • Ing. Evžen Bílek, Ph.D., referent správy aplikace DTM, e-mail: dtm@kr-s.cz, tel.: 257 280 690
DTM logo
Přihlašte se k odběru novinek
Dostávejte novinky z Prahy i Středočeského kraje
Přihlásit se
Prohlášení o přístupnosti
Provozuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy