O Digitální technické mapě

Digitální technická mapa kraje je geografická databáze, která obsahuje podrobný obraz fyzického stavu povrchové situace, sítí dopravní a technické infrastruktury včetně ochranných pásem a další objekty. Spolu s digitální katastrální mapou, která zachycuje právní stav území a ortofotomapou tvoří tzv. Digitální mapu veřejné správy (DMVS).

Vedení digitálních technických map je upraveno Zákonem č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví.

Portál DMVS

Portál Digitální mapy veřejné správy (DMVS) provozovaný ČÚZK je centrálním místem zastřešujícím krajské systémy digitálních technických map.

Zajišťuje jednotné rozhraní pro předávání geodetických aktualizačních dokumentací (GAD) sloužících k aktualizaci obsahu krajských DTM, dále provozuje jednotné mapové rozhraní pro bezešvé prohlížení obsahu všech krajských DTM a je také místem kde lze stahovat připravené balíčky geodat DTM denně vystavovaných všemi kraji.

Základní prostorová situace (ZPS)

Podrobné znázornění skutečného stavu polohopisné situace v území, obsahující především průměty staveb a zařízení výškově usazených, doplňkově také městskou zeleň, vodní toky a další územní prvky.

Data základní prostorové situace pořizuje a aktualizuje geodet. Editorem základní prostorové situace je krajský úřad a ve svěřených vymezených oblastech také Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic.

Sítě dopravní a technické infrastruktury (DTI)

Údaje o umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údaje o záměrech na provedení změn.

Data sítí dopravní a technické infrastruktury pořizuje vlastník, správce nebo provozovatel sítě a přímo aktualizuje obsah digitální technické mapy kraje prostřednictvím svého informačního systému. Vlastník nebo správce pověřuje aktualizací dat vlastního editora.

Využití dat DTM kraje
Ikona - Poskytování dat
Poskytování dat
Výdej připravených balíčků veřejných dat a elektronický výdej pro vybranou oblast.
Ikona - Metodiky a návody
Metodiky a návody
Zde najdete veškerou dokumentaci, metodické pokyny a návody.
Ikona - Validátor dat
Validátor dat
Validace souborů formátu JVF před odesláním na informační systém DMVS.
Ikona - Metadata
Metadata
Podrobné informace o datových sadách digitální technické mapy.
Ikona - Georeport
Georeport
Informace o vybraných jevech nacházejících se v zadaném území.
Ikona - Statistiky
Statistiky
Přehled o zapracovaných dokumentacích a vydaných datech.
Archiv zpráv
Seminář pro geodety II. - 26. 6. 2024
12.6.2024

Hlavní město Praha, zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Středočeský kraj, ve spolupráci s Českou komorou zeměměřičů a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním si Vás dovolují pozvat na seminář, jehož obsahem budou praktické ukázky podání GAD, výdeje dat DTM, kontrola dat DTM a další.

Středa 26. června od 9:00 online nebo osobně v CAMP Praha, Vyšehradská 51, Praha 2.

K účasti se prosím registrujte.

Proběhlo: Seminář pro geodety I
11.6.2024

KDY: 6. 6. 2024 od 9:20 do 12:30.

KDE: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1

DTM logo
Přihlašte se k odběru novinek
Dostávejte novinky z Prahy i Středočeského kraje
Přihlásit se
Prohlášení o přístupnosti
Provozuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy